Δημητρης ΖουρουδηςΜΑΣΤΕΡ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ (Α.Σ.Κ.Τ. - Ε.Μ.Π.) ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Α.Σ.Κ.Τ.

• Σπουδές

1998.2000
Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών από την ΑΣΚΤ και το Τμήμα Μηχανικών
Η/Υ Ε.Μ.Π. (Master στις “Ψηφιακές Μορφές Τέχνης”).
Βαθμός Πτυχίου Λίαν Καλώς.


1996-1998
Σπουδές για δεύτερο πτυχίο στη χαρακτική,
(διακοπή λόγω εισαγωγής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης»)


1990.1995
Σπουδές στο Πρώτο Εργαστήριο Ζωγραφικής Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών (Καθ. Δ.Μυταράς). Βαθμός Πτυχίου Άριστα.


1988-1990
Σπουδές στο τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ΤΕΙ - Αθήνας (διακοπή λόγω εισαγωγής στην ΑΣΚΤ)


1981-1985
Σπουδές στο τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ – Αθήνας.Βαθμός Πτυχίου Λίαν Καλώς.


Υποτροφίες - Διακρίσεις

1997
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Πρόγραμμα υποτροφιών «Erasmus», εξάμηνη υποτροφία για παρακολούθηση στην Academia di Belle Arti, Μιλάνο.


1994
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Πρόγραμμα υποτροφιών, Yποτροφία έτους, για επίδοση σπουδών.


1994
1ο Βραβείο Διαγωνισμού Heineken Art (Στερεό και Υγρό).


1992
Υποτροφία ΑΣΚΤ (Κληροδότημα Καπετανάκη)
για φοιτητές της ΑΣΚΤ.

more...